Opatření ke COVID19 a členských schůzím

Celý dokument v PDF formátu najdete zde: OTEVŘÍT

COVID PORTÁL 

Členské schůze 

Pravidla a doporučení 

V případě konání členské schůze družstva nebo voleb orgánu právnické  osoby byla přijata speciální režimová opatření pro případ, kdy se na  jednom místě sejde více jak 20 osob, jsou to: 

∙ každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2,  KN95 nebo N 95, 

∙ osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro  členy společné domácnosti). 

Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

∙ absolvování PCR testu v posledních 7 dnech, 

∙ absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník,  v posledních 72 hodinách, 

∙ absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový  test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad, ∙ absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září,  takový test má platnost 72 hod., 

∙ mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak  180 dní, 

∙ mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, 

∙ u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní. Od 1. července již není dále v platnosti zákon č. 460/2020 Sb., který  upravoval možnosti využití technických prostředků (např. telekonferencí)  nebo rozhodování per rollam (tj. poštou či emailem). 

Čerpáno: https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/clenske-schuze