Opatření ke COVID19 a členských schůzím

Celý dokument v PDF formátu najdete zde: OTEVŘÍT COVID PORTÁL  Členské schůze  Pravidla a doporučení  V případě konání členské schůze družstva nebo voleb orgánu právnické  osoby byla přijata speciální režimová opatření pro případ, kdy se na  jednom místě sejde více jak 20 osob, jsou to:  ∙ každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor […]